Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KWD USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 0.105 0.34
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 0.115 0.372
Τιμές της πετρέλαιο 18.09.2023 0.115 0.372
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KWD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.009 0.029
Επιχείρηση 01.12.2022 0.015 0.049
This site uses cookies.
Learn more here


OK