Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KWD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 0.105 0.343
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 0.115 0.376
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 0.115 0.376
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KWD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.009 0.029
Επιχείρηση 01.09.2022 0.02 0.065
This site uses cookies.
Learn more here


OK