Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KES USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 159.12 1.355
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 140 1.193
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 127 1.082
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KES USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 24.77 0.211
Επιχείρηση 01.09.2021 20.28 0.173
This site uses cookies.
Learn more here


OK