Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KES USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 219.074 1.431
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 209.438 1.368
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 209.056 1.365
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KES USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 26.29 0.172
Επιχείρηση 01.03.2023 22.39 0.146
This site uses cookies.
Learn more here


OK