Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KES USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 184.56 1.33
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 170.611 1.23
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 163.355 1.177
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KES USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 21.87 0.158
Επιχείρηση 01.09.2022 17.87 0.129
This site uses cookies.
Learn more here


OK