Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KES USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 179.16 1.463
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 164.212 1.341
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 148.163 1.209
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KES USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 25.33 0.207
Επιχείρηση 01.03.2022 17.87 0.146
This site uses cookies.
Learn more here


OK