Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JOD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 1.2 1.693
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 0.735 1.037
Τιμές της πετρέλαιο 20.05.2024 0.62 0.875
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JOD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.064 0.09
Επιχείρηση 01.09.2023 0.067 0.095
This site uses cookies.
Learn more here


OK