Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JOD USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 1.3 1.834
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 0.755 1.065
Τιμές της πετρέλαιο 01.08.2022 0.755 1.065
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JOD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.071 0.1
Επιχείρηση 01.12.2021 0.087 0.123
This site uses cookies.
Learn more here


OK