Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JOD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1.14 1.607
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 0.715 1.008
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 0.62 0.874
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JOD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.064 0.09
Επιχείρηση 01.09.2022 0.087 0.123
This site uses cookies.
Learn more here


OK