Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JOD USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1.14 1.607
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 0.82 1.156
Τιμές της πετρέλαιο 30.01.2023 0.62 0.874
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JOD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.071 0.1
Επιχείρηση 01.06.2022 0.087 0.123
This site uses cookies.
Learn more here


OK