Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JOD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.165 1.642
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 0.795 1.12
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 0.62 0.874
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JOD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.064 0.09
Επιχείρηση 01.03.2023 0.087 0.123
This site uses cookies.
Learn more here


OK