Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JPY USD
Τιμή βενζίνης 19.02.2024 174.4 1.163
Τιμές ντίζελ 19.02.2024 154.1 1.027
Τιμές της πετρέλαιο 19.02.2024 116.6 0.777
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JPY USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 31.506 0.21
Επιχείρηση 01.06.2023 37.83 0.252
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία JPY USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 12.26 0.082 USD
Επιχείρηση 01.06.2023 12.94 0.086 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK