Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JPY USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 168.1 1.204
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 148.1 1.061
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 111 0.795
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JPY USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 34.89 0.25
Επιχείρηση 01.09.2022 29.54 0.212
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία JPY USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 16.01 0.115 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 12.93 0.093 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK