Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JPY USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 174.8 1.107
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 154.5 0.979
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 117.1 0.742
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JPY USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 33.56 0.213
Επιχείρηση 01.09.2023 29.42 0.186
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία JPY USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 12.154 0.077 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 11.36 0.072 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK