Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JMD USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 241.759 1.56
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 251.923 1.625
Τιμές της πετρέλαιο 16.05.2022 219.621 1.417
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JMD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 39.683 0.256
Επιχείρηση 01.09.2021 36.89 0.238
This site uses cookies.
Learn more here


OK