Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JMD USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 234.595 1.541
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 262.11 1.722
Τιμές της πετρέλαιο 03.10.2022 253.989 1.669
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JMD USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 39.34 0.258
Επιχείρηση 01.12.2021 33.2 0.218
This site uses cookies.
Learn more here


OK