Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JMD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 201.394 1.337
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 228.028 1.514
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 241.184 1.601
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JMD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 50.33 0.334
Επιχείρηση 01.09.2022 44.01 0.292
This site uses cookies.
Learn more here


OK