Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JMD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 216.805 1.389
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 206.382 1.322
Τιμές της πετρέλαιο 20.05.2024 207.055 1.327
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JMD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 38.87 0.249
Επιχείρηση 01.09.2023 31.52 0.202
This site uses cookies.
Learn more here


OK