Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία JMD USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 232.739 1.507
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 224.125 1.451
Τιμές της πετρέλαιο 18.09.2023 230.474 1.492
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία JMD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 50.46 0.327
Επιχείρηση 01.12.2022 43.93 0.284
This site uses cookies.
Learn more here


OK