Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XOF USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 615 1.062
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 615 1.062
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 555 0.959
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XOF USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 72.6 0.125
Επιχείρηση 01.06.2021 123.26 0.213
This site uses cookies.
Learn more here


OK