Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 17.01.2022 1.754 2.001
Τιμές ντίζελ 17.01.2022 1.626 1.855
Τιμή του Υγραέριο 17.01.2022 0.808 0.922
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 17.01.2022 1.437 1.639
Τιμές της μεθάνιο 17.01.2022 1.774 2.023
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.225 0.257
Επιχείρηση 01.06.2021 0.188 0.214
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.085 0.097 USD
Επιχείρηση 01.06.2021 0.059 0.067 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK