Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.688 1.744
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.772 1.83
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 0.754 0.778
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1.702 1.758
Τιμές της μεθάνιο 28.11.2022 2.255 2.329
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.307 0.317
Επιχείρηση 01.03.2022 0.35 0.362
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.163 0.168 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.117 0.121 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK