Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 2.06 2.165
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2.027 2.13
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 0.839 0.882
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.06.2022 1.991 2.093
Τιμές της μεθάνιο 20.06.2022 2.099 2.206
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.214 0.225
Επιχείρηση 01.09.2021 0.187 0.197
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.097 0.102 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.067 0.07 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK