Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 1.885 2.046
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 1.738 1.886
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 0.716 0.778
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.05.2024 1.48 1.607
Τιμές της μεθάνιο 20.05.2024 1.107 1.202
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.425 0.461
Επιχείρηση 01.09.2023 0.539 0.585
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.148 0.161 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.121 0.131 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK