Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.862 2.019
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.781 1.932
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.786 0.852
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.52 1.648
Τιμές της μεθάνιο 27.03.2023 1.698 1.841
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.436 0.473
Επιχείρηση 01.06.2022 0.39 0.423
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.175 0.19 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.179 0.194 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK