Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 2 2.114
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.94 2.051
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.713 0.753
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.712 1.81
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 1.371 1.45
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.718 0.759
Επιχείρηση 01.12.2022 0.645 0.682
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.227 0.24 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.241 0.255 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK