Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ILS USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 7.06 1.888
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 6.707 1.793
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 3.19 0.853
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ILS USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.58 0.155
Επιχείρηση 01.09.2022 0.5 0.134
This site uses cookies.
Learn more here


OK