Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ILS USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 8.12 2.208
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 7.714 2.098
Τιμή του Υγραέριο 27.05.2024 3.33 0.905
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ILS USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.617 0.168
Επιχείρηση 01.09.2023 0.393 0.107
This site uses cookies.
Learn more here


OK