Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ILS USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 6.79 2.021
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 6.451 1.919
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 3.71 1.104
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ILS USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.549 0.163
Επιχείρηση 01.12.2021 0.535 0.159
This site uses cookies.
Learn more here


OK