Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ILS USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 7.16 1.944
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 6.802 1.847
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 3.59 0.975
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ILS USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.617 0.167
Επιχείρηση 01.03.2023 0.639 0.173
This site uses cookies.
Learn more here


OK