Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.62 1.757
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.649 1.788
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 1.154 1.251
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.031 1.118
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.312 0.338
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.107 0.116 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK