Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.815 1.919
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.79 1.892
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 1.374 1.453
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.175 1.242
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.55 0.581
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.169 0.179 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK