Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 2.169 2.28
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2.059 2.164
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.06.2022 1.417 1.489
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.242 0.254
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.073 0.077 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK