Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.8 1.859
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 2.007 2.073
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1.12 1.157
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.283 0.292
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.081 0.084 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK