Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία IDR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 14042 0.932
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 16000 1.062
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία IDR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 1444.7 0.096
Επιχείρηση 01.09.2022 1114.74 0.074
This site uses cookies.
Learn more here


OK