Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία IDR USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 14592 0.895
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 15740 0.966
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία IDR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 1444.7 0.089
Επιχείρηση 01.09.2023 1114.74 0.068
This site uses cookies.
Learn more here


OK