Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία IDR USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 13810 0.848
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 15320 0.941
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία IDR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 1444.7 0.089
Επιχείρηση 01.12.2023 1114.74 0.068
This site uses cookies.
Learn more here


OK