Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HUF USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 607 1.727
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 605 1.721
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 357.3 1.017
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 612.261 1.742
Τιμές της μεθάνιο 27.03.2023 898 2.555
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 37.462 0.107
Επιχείρηση 01.06.2022 46.34 0.132
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 10.37 0.03 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 14.57 0.041 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK