Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HUF USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 785.5 2.077
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 821.5 2.172
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 380.5 1.006
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.06.2022 584.922 1.547
Τιμές της μεθάνιο 20.06.2022 720.1 1.904
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 37.462 0.099
Επιχείρηση 01.09.2021 46.34 0.123
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 10.37 0.027 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 14.57 0.039 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK