Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HUF USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 609 1.715
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 607 1.709
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 345.7 0.973
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.05.2024 606.59 1.708
Τιμές της μεθάνιο 20.05.2024 794 2.236
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 38.95 0.11
Επιχείρηση 01.09.2023 57.96 0.163
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 65.74 0.185 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK