Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HUF USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 660 1.785
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 681 1.842
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 313.7 0.849
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 678.735 1.836
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 768.7 2.08
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 39.32 0.106
Επιχείρηση 01.12.2022 136.29 0.369
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 65.74 0.178 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK