Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HUF USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 638 1.625
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 705 1.795
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 400.9 1.021
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 634.34 1.615
Τιμές της μεθάνιο 28.11.2022 1656.7 4.219
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 37.46 0.095
Επιχείρηση 01.03.2022 46.34 0.118
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία HUF USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 10.37 0.026 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 14.66 0.037 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK