Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HNL USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 28.072 1.14
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 24.309 0.987
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 11.939 0.485
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 22.513 0.914
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HNL USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 5.705 0.232
Επιχείρηση 01.06.2022 5.75 0.234
This site uses cookies.
Learn more here


OK