Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HNL USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 28.529 1.153
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 22.98 0.929
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 11.223 0.454
Τιμές της πετρέλαιο 20.05.2024 20.978 0.848
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HNL USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 5.79 0.234
Επιχείρηση 01.09.2023 5.833 0.236
This site uses cookies.
Learn more here


OK