Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HNL USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 31.514 1.269
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 26.736 1.077
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 10.965 0.442
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 24.711 0.995
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HNL USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 6.48 0.261
Επιχείρηση 01.12.2022 5.75 0.232
This site uses cookies.
Learn more here


OK