Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HNL USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 29.949 1.21
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 29.838 1.206
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 12.135 0.49
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 26.095 1.054
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HNL USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 5.98 0.242
Επιχείρηση 01.03.2022 6.032 0.244
This site uses cookies.
Learn more here


OK