Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία HNL USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 37.997 1.547
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 32.566 1.325
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 14.606 0.594
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 30.067 1.224
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία HNL USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 4.402 0.179
Επιχείρηση 01.09.2021 4.811 0.196
This site uses cookies.
Learn more here


OK