Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GTQ USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 10.128 1.289
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 9.412 1.198
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 10.303 1.312
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GTQ USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 2.288 0.291
Επιχείρηση 01.12.2022 1.384 0.176
This site uses cookies.
Learn more here


OK