Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GTQ USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 8.829 1.135
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 7.838 1.008
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GTQ USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 2.2 0.283
Επιχείρηση 01.09.2022 1.38 0.177
This site uses cookies.
Learn more here


OK