Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GTQ USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 8.823 1.138
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 7.442 0.959
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 9.774 1.26
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GTQ USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 2.3 0.297
Επιχείρηση 01.09.2023 1.408 0.182
This site uses cookies.
Learn more here


OK