Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 1.983 1.981
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 1.895 1.893
Τιμή του Υγραέριο 03.10.2022 0.971 0.97
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 03.10.2022 1.606 1.604
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.187 0.187
Επιχείρηση 01.12.2021 0.117 0.117
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.124 0.124 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK