Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 2.04 2.157
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.853 1.959
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.902 0.954
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.257 0.272
Επιχείρηση 01.12.2022 0.292 0.309
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.171 0.181 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK