Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.9 2.061
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.665 1.806
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.986 1.069
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.16 1.258
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.25 0.271
Επιχείρηση 01.09.2022 0.21 0.228
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.21 0.228 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK