Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 26.02.2024 1.901 2.062
Τιμές ντίζελ 26.02.2024 1.736 1.883
Τιμή του Υγραέριο 26.02.2024 0.891 0.966
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.246 0.267
Επιχείρηση 01.06.2023 0.189 0.205
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.091 0.099 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK