Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 1.906 2.063
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 1.668 1.805
Τιμή του Υγραέριο 08.07.2024 0.86 0.931
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.247 0.267
Επιχείρηση 01.12.2023 0.215 0.233
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.061 0.066 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK