Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GHS USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 13.207 1.173
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 13.372 1.188
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 11.594 1.03
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GHS USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.37 0.033
Επιχείρηση 01.09.2022 0.8 0.071
This site uses cookies.
Learn more here


OK