Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 1.883 1.881
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 2.017 2.015
Τιμή του Υγραέριο 03.10.2022 1.082 1.081
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 03.10.2022 1.516 1.514
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.334 0.334
Επιχείρηση 01.12.2021 0.317 0.317
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.142 0.142 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.107 0.107 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK