Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.743 1.916
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1.728 1.9
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 1.033 1.136
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.11.2023 1.141 1.254
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.393 0.432
Επιχείρηση 01.03.2023 0.418 0.46
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.137 0.151 USD
Επιχείρηση 01.03.2023 0.125 0.137 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK