Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GEL USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.62 1.022
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 3.473 1.354
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 1.8 0.702
Τιμές της μεθάνιο 27.03.2023 1.67 0.651
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GEL USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.199 0.078
Επιχείρηση 01.06.2022 0.303 0.118
This site uses cookies.
Learn more here


OK