Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GEL USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 3.887 1.329
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 4.517 1.544
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 2 0.684
Τιμές της μεθάνιο 20.06.2022 1.62 0.554
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GEL USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.199 0.068
Επιχείρηση 01.09.2021 0.303 0.104
This site uses cookies.
Learn more here


OK