Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GEL USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 3.287 1.215
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 3.953 1.461
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 2 0.739
Τιμές της μεθάνιο 28.11.2022 1.67 0.617
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GEL USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.199 0.074
Επιχείρηση 01.03.2022 0.303 0.112
This site uses cookies.
Learn more here


OK