Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GEL USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 3.303 1.21
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 3.29 1.205
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 1.55 0.568
Τιμές της μεθάνιο 20.05.2024 1.645 0.603
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GEL USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.199 0.073
Επιχείρηση 01.09.2023 0.303 0.111
This site uses cookies.
Learn more here


OK