Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία GEL USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 3.253 1.219
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 3.307 1.239
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 1.8 0.674
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 1.645 0.616
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία GEL USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.199 0.075
Επιχείρηση 01.12.2022 0.303 0.113
This site uses cookies.
Learn more here


OK