Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.886 2.045
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.816 1.97
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 1.01 1.095
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.28 1.388
Τιμές της αιθανόλη 27.03.2023 1.139 1.235
Τιμές της μεθάνιο 27.03.2023 1.078 1.169
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.2 0.217
Επιχείρηση 01.09.2022 0.31 0.336
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.17 0.184 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 0.19 0.206 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK