Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.01.2020 1.517 1.672
Τιμές ντίζελ 27.01.2020 1.469 1.619
Τιμή του Υγραέριο 27.01.2020 0.877 0.967
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.01.2020 0.974 1.074
Τιμές της αιθανόλη 27.01.2020 0.712 0.785
Τιμές της μεθάνιο 27.01.2020 1.078 1.188
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2019 0.176 0.194
Επιχείρηση 01.06.2019 0.118 0.13
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2019 0.064 0.071 USD
Επιχείρηση 01.06.2019 0.052 0.057 USD
FOLLOW US
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK