Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 1.815 1.964
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 1.725 1.867
Τιμή του Υγραέριο 08.07.2024 1.002 1.085
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 08.07.2024 1.22 1.321
Τιμές της αιθανόλη 08.07.2024 0.852 0.922
Τιμές της μεθάνιο 08.07.2024 1.078 1.167
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.259 0.28
Επιχείρηση 01.12.2023 0.175 0.189
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.115 0.124 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 0.096 0.104 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK