Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 21.11.2022 1.751 1.804
Τιμές ντίζελ 21.11.2022 1.906 1.964
Τιμή του Υγραέριο 21.11.2022 0.889 0.916
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 21.11.2022 1.528 1.574
Τιμές της αιθανόλη 21.11.2022 0.906 0.933
Τιμές της μεθάνιο 21.11.2022 1.078 1.111
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.184 0.19
Επιχείρηση 01.03.2022 0.172 0.177
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.116 0.12 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.115 0.118 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK