Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 1.9 2.018
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 1.791 1.902
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 0.994 1.056
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15.04.2024 1.277 1.356
Τιμές της αιθανόλη 15.04.2024 0.897 0.953
Τιμές της μεθάνιο 15.04.2024 1.078 1.145
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.259 0.275
Επιχείρηση 01.09.2023 0.2 0.212
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.119 0.126 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.094 0.1 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK