Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 23.05.2022 1.936 2.07
Τιμές ντίζελ 23.05.2022 1.825 1.952
Τιμή του Υγραέριο 23.05.2022 0.8 0.855
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 23.05.2022 1.514 1.619
Τιμές της αιθανόλη 23.05.2022 0.767 0.82
Τιμές της μεθάνιο 23.05.2022 1.078 1.153
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.185 0.198
Επιχείρηση 01.09.2021 0.125 0.134
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.084 0.09 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.066 0.071 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK