Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.944 2.055
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.941 2.052
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.989 1.046
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.393 1.473
Τιμές της αιθανόλη 25.09.2023 1.048 1.108
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 1.078 1.14
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.202 0.214
Επιχείρηση 01.12.2022 0.341 0.36
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.159 0.168 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.177 0.187 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK