Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.996 2.11
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 2.016 2.131
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.718 1.816
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.338 0.357
Επιχείρηση 01.12.2022 0.19 0.201
This site uses cookies.
Learn more here


OK