Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.914 2.076
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.934 2.098
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.463 1.587
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.418 0.453
Επιχείρηση 01.09.2022 0.18 0.195
This site uses cookies.
Learn more here


OK