Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία FJD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.74 1.241
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 2.6 1.178
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 2.35 1.065
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 2.13 0.965
This site uses cookies.
Learn more here


OK