Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.689 1.832
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.589 1.723
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.702 0.761
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.14 1.236
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.36 0.39
Επιχείρηση 01.09.2022 0.21 0.228
This site uses cookies.
Learn more here


OK