Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 1.8 1.923
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 1.688 1.803
Τιμή του Υγραέριο 18.09.2023 0.675 0.721
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 18.09.2023 1.217 1.3
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.434 0.463
Επιχείρηση 01.12.2022 0.248 0.265
This site uses cookies.
Learn more here


OK