Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 1.959 2.044
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 1.894 1.976
Τιμή του Υγραέριο 16.05.2022 0.934 0.974
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 16.05.2022 1.475 1.539
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.176 0.184
Επιχείρηση 01.09.2021 0.088 0.092
This site uses cookies.
Learn more here


OK