Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 1.139 1.139
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 1.094 1.094
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.199 0.199
Επιχείρηση 01.09.2021 0.191 0.191
This site uses cookies.
Learn more here


OK