Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.177 1.177
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.091 1.091
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.244 0.244
Επιχείρηση 01.06.2022 0.209 0.209
This site uses cookies.
Learn more here


OK