Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 1.22 1.22
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 1.048 1.048
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.232 0.232
Επιχείρηση 01.09.2023 0.196 0.196
This site uses cookies.
Learn more here


OK