Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.278 1.278
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.207 1.207
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.242 0.242
Επιχείρηση 01.12.2022 0.195 0.195
This site uses cookies.
Learn more here


OK