Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.139 1.139
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.094 1.094
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.229 0.229
Επιχείρηση 01.03.2022 0.209 0.209
This site uses cookies.
Learn more here


OK