Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EGP USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 11.5 0.372
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 7.25 0.235
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 7.25 0.235
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EGP USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.83 0.027
Επιχείρηση 01.09.2022 1.15 0.037
This site uses cookies.
Learn more here


OK