Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EGP USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 11.5 0.372
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 8.25 0.267
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 7.25 0.234
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EGP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.828 0.027
Επιχείρηση 01.12.2022 1.15 0.037
This site uses cookies.
Learn more here


OK