Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 0.634 0.634
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 0.462 0.462
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.096 0.096
Επιχείρηση 01.12.2022 0.085 0.085
This site uses cookies.
Learn more here


OK