Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 0.651 0.651
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 0.475 0.475
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.096 0.096
Επιχείρηση 01.09.2023 0.085 0.085
This site uses cookies.
Learn more here


OK