Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία USD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 0.634 0.634
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 0.462 0.462
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία USD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.096 0.096
Επιχείρηση 01.09.2022 0.09 0.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK