Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DOP USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 74.919 1.295
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 61.579 1.064
Τιμή του Υγραέριο 24.01.2022 38.728 0.669
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 59.069 1.021
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DOP USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 5.126 0.089
Επιχείρηση 01.06.2021 8.2 0.142
This site uses cookies.
Learn more here


OK