Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DOP USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 77.429 1.364
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 58.541 1.031
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 35.029 0.617
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 61.077 1.076
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DOP USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 6.809 0.12
Επιχείρηση 01.03.2023 10.13 0.178
This site uses cookies.
Learn more here


OK