Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DOP USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 76.636 1.302
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 58.541 0.994
Τιμή του Υγραέριο 27.05.2024 35.029 0.595
Τιμές της πετρέλαιο 27.05.2024 60.733 1.032
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DOP USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 6.809 0.116
Επιχείρηση 01.09.2023 10.13 0.172
This site uses cookies.
Learn more here


OK