Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DOP USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 77.561 1.422
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 58.541 1.073
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 38.992 0.715
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 89.317 1.637
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DOP USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 5.126 0.094
Επιχείρηση 01.03.2022 8.2 0.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK