Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DOP USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 77.561 1.416
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 58.541 1.069
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 38.992 0.712
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 89.317 1.631
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DOP USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 6.809 0.124
Επιχείρηση 01.06.2022 10.13 0.185
This site uses cookies.
Learn more here


OK