Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DOP USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 77.561 1.415
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 58.541 1.068
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 38.992 0.711
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 89.317 1.629
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DOP USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 5.126 0.094
Επιχείρηση 01.09.2021 8.2 0.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK