Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DKK USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 14.265 1.981
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 14.265 1.981
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 15.013 2.085
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DKK USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 3.461 0.481
Επιχείρηση 01.03.2022 1.947 0.27
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία DKK USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 1.432 0.199 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 1.092 0.152 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK