Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία DKK USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 15.065 2.193
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 13.165 1.917
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 12.957 1.886
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία DKK USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 3.721 0.542
Επιχείρηση 01.06.2022 2.397 0.349
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία DKK USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.551 0.226 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 1.214 0.177 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK