Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CZK USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 36.44 1.658
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 31.08 1.414
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 15.37 0.699
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 05.06.2023 21.454 0.976
Τιμές της μεθάνιο 05.06.2023 47.76 2.173
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 9.85 0.448
Επιχείρηση 01.09.2022 9.94 0.452
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 6.31 0.287 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 3.97 0.181 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK