Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CZK USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 38.01 1.724
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 38.46 1.745
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 15.76 0.715
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.11.2023 26.206 1.189
Τιμές της μεθάνιο 27.11.2023 36.17 1.641
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 8.775 0.398
Επιχείρηση 01.03.2023 4.77 0.216
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 3.151 0.143 USD
Επιχείρηση 01.03.2023 2.549 0.116 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK