Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CZK USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 38.67 1.566
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 44.32 1.795
Τιμή του Υγραέριο 19.09.2022 19.07 0.772
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 19.09.2022 33.88 1.372
Τιμές της μεθάνιο 19.09.2022 56.95 2.306
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 5.996 0.243
Επιχείρηση 01.12.2021 6.274 0.254
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 2.838 0.115 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 2.917 0.118 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK