Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CZK USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 39.66 1.733
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 39.14 1.711
Τιμή του Υγραέριο 10.06.2024 17.35 0.758
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10.06.2024 24.06 1.052
Τιμές της μεθάνιο 10.06.2024 33.48 1.463
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 8.126 0.355
Επιχείρηση 01.09.2023 3.25 0.142
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 2.874 0.126 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 1.927 0.084 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK