Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CZK USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 37.64 1.72
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 37.69 1.722
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 17.71 0.809
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30.01.2023 28.313 1.294
Τιμές της μεθάνιο 30.01.2023 53.88 2.462
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 8.111 0.371
Επιχείρηση 01.06.2022 6.411 0.293
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CZK USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 3.855 0.176 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 3.392 0.155 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK