Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 1.511 1.627
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 1.537 1.655
Τιμές της πετρέλαιο 10.06.2024 1.19 1.281
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10.06.2024 1.106 1.191
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.305 0.328
Επιχείρηση 01.09.2023 0.29 0.312
This site uses cookies.
Learn more here


OK