Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1.368 1.486
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 1.571 1.707
Τιμές της πετρέλαιο 30.01.2023 1.195 1.298
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30.01.2023 1.151 1.25
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.255 0.277
Επιχείρηση 01.06.2022 0.274 0.298
This site uses cookies.
Learn more here


OK