Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.415 1.556
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1.567 1.723
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 1.176 1.293
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.11.2023 1.136 1.249
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.33 0.363
Επιχείρηση 01.03.2023 0.324 0.356
This site uses cookies.
Learn more here


OK