Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1.379 1.477
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1.38 1.478
Τιμές της πετρέλαιο 05.06.2023 1.145 1.227
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 05.06.2023 0.994 1.065
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.35 0.375
Επιχείρηση 01.09.2022 0.36 0.386
This site uses cookies.
Learn more here


OK