Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 1.477 1.473
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 1.831 1.826
Τιμές της πετρέλαιο 19.09.2022 1.416 1.412
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 19.09.2022 1.4 1.396
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.257 0.256
Επιχείρηση 01.12.2021 0.305 0.304
This site uses cookies.
Learn more here


OK