Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1.48 1.608
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 1.66 1.803
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 0.96 1.043
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30.01.2023 1.05 1.141
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.139 1.237
Επιχείρηση 01.06.2022 2.338 2.54
This site uses cookies.
Learn more here


OK