Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1.45 1.553
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1.45 1.553
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 0.93 0.996
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 05.06.2023 0.78 0.836
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 1.14 1.221
Επιχείρηση 01.09.2022 2.85 3.053
This site uses cookies.
Learn more here


OK