Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.518 1.669
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1.666 1.832
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 0.77 0.847
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.11.2023 1.025 1.127
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.151 0.166
Επιχείρηση 01.03.2023 0.194 0.213
This site uses cookies.
Learn more here


OK