Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CRC USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 737 1.403
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 611 1.163
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 552 1.051
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CRC USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 90.88 0.173
Επιχείρηση 01.09.2023 123.61 0.235
This site uses cookies.
Learn more here


OK