Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CRC USD
Τιμή βενζίνης 19.02.2024 716 1.392
Τιμές ντίζελ 19.02.2024 609 1.184
Τιμές της πετρέλαιο 19.02.2024 550 1.069
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CRC USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 80.52 0.157
Επιχείρηση 01.06.2023 120.65 0.235
This site uses cookies.
Learn more here


OK