Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CRC USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 1060 1.546
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 910 1.327
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 911 1.328
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CRC USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 75.24 0.11
Επιχείρηση 01.09.2021 103.919 0.152
This site uses cookies.
Learn more here


OK