Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CRC USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 787 1.462
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 634 1.178
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 619 1.15
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CRC USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 80.52 0.15
Επιχείρηση 01.12.2022 99.56 0.185
This site uses cookies.
Learn more here


OK