Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CRC USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 795 1.327
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 824 1.375
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 763 1.273
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CRC USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 72.41 0.121
Επιχείρηση 01.03.2022 118.52 0.198
This site uses cookies.
Learn more here


OK