Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CRC USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 761 1.406
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 701 1.295
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 692 1.278
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CRC USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 86.691 0.16
Επιχείρηση 01.06.2022 121.08 0.224
This site uses cookies.
Learn more here


OK