Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία COP USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 3688.9 0.907
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 2394.72 0.589
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία COP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 745.18 0.183
Επιχείρηση 01.12.2022 696.27 0.171
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία COP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 223.88 0.055 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 206.82 0.051 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK