Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία COP USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 4080.4 1.067
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 2460.76 0.644
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία COP USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 800.33 0.209
Επιχείρηση 01.09.2023 773.51 0.202
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία COP USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 222.57 0.058 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 206.08 0.054 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK