Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CNY USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 8.366 1.217
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 7.452 1.084
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CNY USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.56 0.081
Επιχείρηση 01.09.2022 0.64 0.093
This site uses cookies.
Learn more here


OK