Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CLP USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 1210.8 1.368
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 979.8 1.107
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 646.6 0.731
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 1048.8 1.185
Τιμές της μεθάνιο 20.06.2022 747 0.844
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 142.634 0.161
Επιχείρηση 01.09.2021 104.27 0.118
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 86.72 0.098 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 52.24 0.059 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK