Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CLP USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1293.4 1.617
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1109.6 1.387
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 611.8 0.765
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 1089.2 1.362
Τιμές της μεθάνιο 27.03.2023 769 0.961
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 142.672 0.178
Επιχείρηση 01.06.2022 104.69 0.131
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 106.42 0.133 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 61.29 0.077 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK