Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CLP USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1397.6 1.551
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1222.6 1.357
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 628.6 0.698
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 1557.2 1.728
Τιμές της μεθάνιο 28.11.2022 866 0.961
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 142.505 0.158
Επιχείρηση 01.03.2022 104.44 0.116
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 91.97 0.102 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 60.18 0.067 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK