Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CLP USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1332 1.473
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1036 1.146
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 605.5 0.67
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 1232.8 1.364
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 803 0.888
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 147.808 0.163
Επιχείρηση 01.12.2022 109.4 0.121
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 106.42 0.118 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 63.61 0.07 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK