Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CLP USD
Τιμή βενζίνης 05.04.2021 874.8 1.212
Τιμές ντίζελ 05.04.2021 604.2 0.837
Τιμή του Υγραέριο 05.04.2021 499.6 0.692
Τιμές της πετρέλαιο 05.04.2021 644 0.893
Τιμές της μεθάνιο 05.04.2021 554 0.768
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.09.2020 140.98 0.195
Επιχείρηση 01.09.2020 106.104 0.147
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.12.2020 74.84 0.104 USD
Επιχείρηση 01.09.2020 31.27 0.043 USD
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK