Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CLP USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 1363.1 1.39
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 1058.7 1.08
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 580.6 0.592
Τιμές της πετρέλαιο 15.04.2024 1165.38 1.189
Τιμές της μεθάνιο 15.04.2024 744 0.759
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 165.002 0.168
Επιχείρηση 01.09.2023 114.85 0.117
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 110.47 0.113 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 45.45 0.046 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK