Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CLP USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 1345.17 1.426
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 1025 1.087
Τιμή του Υγραέριο 08.07.2024 633.5 0.672
Τιμές της πετρέλαιο 08.07.2024 1127.67 1.195
Τιμές της μεθάνιο 08.07.2024 760 0.806
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 165.447 0.175
Επιχείρηση 01.12.2023 125.41 0.133
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία CLP USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 117.19 0.124 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 50.11 0.053 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK