Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KYD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1.29 1.551
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1.221 1.468
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KYD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.37 0.445
Επιχείρηση 01.09.2022 0.36 0.433
This site uses cookies.
Learn more here


OK