Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KYD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.365 1.64
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1.295 1.556
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KYD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.345 0.414
Επιχείρηση 01.03.2023 0.313 0.376
This site uses cookies.
Learn more here


OK