Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KYD USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1.215 1.459
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 1.296 1.556
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KYD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.305 0.366
Επιχείρηση 01.06.2022 0.285 0.342
This site uses cookies.
Learn more here


OK