Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KYD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 1.252 1.503
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 1.204 1.446
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KYD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.334 0.401
Επιχείρηση 01.09.2023 0.302 0.362
This site uses cookies.
Learn more here


OK