Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CVE USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 144.8 1.351
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 174.5 1.629
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 174.8 1.631
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CVE USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 31.76 0.296
Επιχείρηση 01.03.2022 20.3 0.189
This site uses cookies.
Learn more here


OK