Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CVE USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 190.7 1.821
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 153.4 1.465
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 134.8 1.287
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CVE USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 24.36 0.233
Επιχείρηση 01.09.2021 20.3 0.194
This site uses cookies.
Learn more here


OK