Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CVE USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 142.3 1.392
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 123.7 1.21
Τιμές της πετρέλαιο 08.07.2024 136.1 1.331
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CVE USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 31.76 0.311
Επιχείρηση 01.12.2023 20.3 0.199
This site uses cookies.
Learn more here


OK