Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CVE USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 143.1 1.407
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 134.9 1.326
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 151.4 1.488
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CVE USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 31.76 0.312
Επιχείρηση 01.06.2022 20.3 0.2
This site uses cookies.
Learn more here


OK