Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CVE USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 134.8 1.376
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 107.7 1.099
Τιμές της πετρέλαιο 24.01.2022 92.9 0.948
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CVE USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 27.37 0.279
Επιχείρηση 01.06.2021 23.3 0.238
This site uses cookies.
Learn more here


OK