Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CVE USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 148.5 1.452
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 128.3 1.255
Τιμές της πετρέλαιο 15.04.2024 140 1.369
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CVE USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 31.76 0.311
Επιχείρηση 01.09.2023 20.3 0.199
This site uses cookies.
Learn more here


OK