Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία CVE USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 155.1 1.482
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 137.9 1.318
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 152.3 1.455
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία CVE USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 31.76 0.303
Επιχείρηση 01.12.2022 20.3 0.194
This site uses cookies.
Learn more here


OK