Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 630 1.085
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 575 0.991
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 50 0.086
Επιχείρηση 01.06.2021 91.98 0.158
This site uses cookies.
Learn more here


OK