Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 650 1.043
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 600 0.963
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 50 0.08
Επιχείρηση 01.09.2021 91.98 0.148
This site uses cookies.
Learn more here


OK