Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 730 1.179
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 720 1.163
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 350 0.565
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 50 0.081
Επιχείρηση 01.12.2022 91.98 0.149
This site uses cookies.
Learn more here


OK