Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 21.11.2022 630 0.986
Τιμές ντίζελ 21.11.2022 575 0.9
Τιμές της πετρέλαιο 21.11.2022 350 0.548
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 50 0.078
Επιχείρηση 01.03.2022 91.98 0.144
This site uses cookies.
Learn more here


OK