Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 26.02.2024 840 1.391
Τιμές ντίζελ 26.02.2024 828 1.371
Τιμές της πετρέλαιο 26.02.2024 350 0.58
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 50 0.083
Επιχείρηση 01.06.2023 105.9 0.175
This site uses cookies.
Learn more here


OK