Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 730 1.206
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 720 1.19
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 350 0.578
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 50 0.083
Επιχείρηση 01.06.2022 91.98 0.152
This site uses cookies.
Learn more here


OK