Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 840 1.372
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 828 1.353
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 350 0.572
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 50 0.082
Επιχείρηση 01.09.2023 105.9 0.173
This site uses cookies.
Learn more here


OK