Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KHR USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 4900 1.2
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 4050 0.991
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KHR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 610 0.149
This site uses cookies.
Learn more here


OK