Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KHR USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 5900 1.433
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 5600 1.361
Τιμή του Υγραέριο 01.08.2022 2500 0.607
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KHR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 610 0.148
This site uses cookies.
Learn more here


OK