Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KHR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 4950 1.201
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 4250 1.032
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KHR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 610 0.148
This site uses cookies.
Learn more here


OK