Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KHR USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 4650 1.127
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 3800 0.921
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 2300 0.557
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KHR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 610 0.148
This site uses cookies.
Learn more here


OK