Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία KHR USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 5300 1.29
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 5000 1.217
Τιμή του Υγραέριο 30.01.2023 2300 0.56
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία KHR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 610 0.148
This site uses cookies.
Learn more here


OK