Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MMK USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 2102.98 1.001
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 2405.65 1.145
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία MMK USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 60.5 0.029
Επιχείρηση 01.03.2022 164.7 0.078
This site uses cookies.
Learn more here


OK