Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BGN USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 2.606 1.442
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 2.555 1.414
Τιμή του Υγραέριο 08.07.2024 1.137 0.629
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BGN USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.258 0.143
Επιχείρηση 01.12.2023 0.277 0.153
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BGN USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.136 0.075 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 0.131 0.072 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK