Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BGN USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 2.817 1.438
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 3.131 1.599
Τιμή του Υγραέριο 03.10.2022 0.954 0.487
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 03.10.2022 2.838 1.449
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BGN USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.241 0.123
Επιχείρηση 01.12.2021 0.42 0.214
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BGN USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.158 0.081 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.154 0.079 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK