Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BGN USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 2.83 1.53
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 2.804 1.517
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 1.145 0.619
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BGN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.247 0.134
Επιχείρηση 01.12.2022 0.339 0.183
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BGN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.211 0.114 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.18 0.097 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK