Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BGN USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 2.641 1.434
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 2.705 1.469
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 1.211 0.658
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BGN USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.258 0.14
Επιχείρηση 01.09.2023 0.264 0.143
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BGN USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.113 0.061 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.108 0.059 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK