Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BRL USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 5.62 1.153
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 6.06 1.244
Τιμές της αιθανόλη 27.11.2023 3.55 0.729
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.815 0.167
Επιχείρηση 01.03.2023 0.704 0.144
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 1.176 0.241 USD
Επιχείρηση 01.03.2023 0.669 0.137 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK