Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BRL USD
Τιμή βενζίνης 10.06.2024 5.85 1.092
Τιμές ντίζελ 10.06.2024 5.85 1.092
Τιμές της αιθανόλη 10.06.2024 3.81 0.711
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.833 0.156
Επιχείρηση 01.09.2023 0.669 0.125
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 1.169 0.218 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.57 0.106 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK