Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BRL USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 4.97 0.98
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 6.38 1.257
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.032 0.203
Επιχείρηση 01.06.2022 0.736 0.145
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.083 0.213 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.609 0.12 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK