Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BRL USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 5.21 1.057
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 5.16 1.046
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.84 0.17
Επιχείρηση 01.09.2022 0.73 0.148
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 1.08 0.219 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 0.62 0.126 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK