Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BRL USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 4.97 0.966
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 6.94 1.349
Τιμές της αιθανόλη 19.09.2022 4.32 0.84
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.997 0.194
Επιχείρηση 01.12.2021 0.817 0.159
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BRL USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.95 0.185 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 0.547 0.106 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK