Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BAM USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 2.535 1.42
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 2.635 1.476
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 1.26 0.706
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BAM USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.177 0.099
Επιχείρηση 01.03.2023 0.201 0.113
This site uses cookies.
Learn more here


OK