Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BAM USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 3.035 1.619
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 3.26 1.739
Τιμή του Υγραέριο 16.05.2022 1.66 0.886
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BAM USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.178 0.095
Επιχείρηση 01.09.2021 0.202 0.108
This site uses cookies.
Learn more here


OK