Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BAM USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 2.785 1.408
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 3.21 1.623
Τιμή του Υγραέριο 03.10.2022 1.585 0.801
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BAM USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.178 0.09
Επιχείρηση 01.12.2021 0.202 0.102
This site uses cookies.
Learn more here


OK