Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BAM USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.66 1.474
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 2.635 1.46
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 1.435 0.795
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BAM USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.18 0.1
Επιχείρηση 01.09.2022 0.2 0.111
This site uses cookies.
Learn more here


OK