Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BOB USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 3.74 0.542
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 3.72 0.539
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 2.72 0.394
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.1 0.16
This site uses cookies.
Learn more here


OK