Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BOB USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 3.74 0.541
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 3.72 0.538
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 2.72 0.394
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1.1 0.159
This site uses cookies.
Learn more here


OK