Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BOB USD
Τιμή βενζίνης 26.02.2024 3.74 0.541
Τιμές ντίζελ 26.02.2024 3.72 0.538
Τιμές της πετρέλαιο 26.02.2024 2.72 0.393
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 26.02.2024 1.1 0.159
This site uses cookies.
Learn more here


OK