Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BOB USD
Τιμή βενζίνης 17.06.2024 3.74 0.542
Τιμές ντίζελ 17.06.2024 3.72 0.539
Τιμές της πετρέλαιο 17.06.2024 2.72 0.394
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 17.06.2024 1.1 0.159
This site uses cookies.
Learn more here


OK