Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BOB USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 3.74 0.542
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 3.72 0.539
Τιμές της πετρέλαιο 18.09.2023 2.72 0.394
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 18.09.2023 1.1 0.159
This site uses cookies.
Learn more here


OK