Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BOB USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 3.74 0.544
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 3.72 0.541
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 2.72 0.396
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.06.2022 1.1 0.16
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BOB USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.809 0.118
This site uses cookies.
Learn more here


OK