Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.827 1.887
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 1.853 1.914
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 0.729 0.753
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 1.36 1.405
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 28.11.2022 1.196 1.235
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.41 0.423
Επιχείρηση 01.03.2022 0.172 0.178
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.149 0.154 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.102 0.105 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK