Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 13.01.2020 1.432 1.595
Τιμές ντίζελ 13.01.2020 1.49 1.659
Τιμή του Υγραέριο 13.01.2020 0.592 0.659
Τιμές της πετρέλαιο 13.01.2020 0.733 0.816
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 13.01.2020 0.67 0.746
Τιμές της μεθάνιο 13.01.2020 0.939 1.046
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2019 0.273 0.304
Επιχείρηση 01.06.2019 0.118 0.131
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2019 0.052 0.058 USD
Επιχείρηση 01.06.2019 0.033 0.037 USD
FOLLOW US
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK