Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 1.688 1.827
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 1.741 1.884
Τιμή του Υγραέριο 08.07.2024 0.688 0.745
Τιμές της πετρέλαιο 08.07.2024 1.205 1.304
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 08.07.2024 1.089 1.179
Τιμές της μεθάνιο 08.07.2024 1.289 1.395
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.382 0.413
Επιχείρηση 01.12.2023 0.141 0.153
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 0.1 0.108 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 0.071 0.077 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK