Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.857 1.963
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.957 2.068
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 0.721 0.762
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 1.382 1.461
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.24 1.311
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 1.313 1.388
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.594 0.628
Επιχείρηση 01.12.2022 0.305 0.322
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.183 0.193 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.143 0.151 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK