Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.692 1.835
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.681 1.823
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 0.701 0.76
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 1.129 1.224
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.038 1.126
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.42 0.456
Επιχείρηση 01.06.2022 0.195 0.211
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.131 0.142 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.099 0.107 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK