Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 2.066 2.172
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2.185 2.297
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 0.776 0.816
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 1.813 1.906
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.06.2022 1.585 1.666
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.291 0.306
Επιχείρηση 01.09.2021 0.106 0.111
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.068 0.071 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.046 0.048 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK