Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 15.04.2024 1.737 1.845
Τιμές ντίζελ 15.04.2024 1.779 1.889
Τιμή του Υγραέριο 15.04.2024 0.702 0.745
Τιμές της πετρέλαιο 15.04.2024 1.208 1.283
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15.04.2024 1.116 1.185
Τιμές της μεθάνιο 15.04.2024 1.154 1.225
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.4 0.425
Επιχείρηση 01.09.2023 0.156 0.166
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.096 0.102 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.066 0.07 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK