Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BYN USD
Τιμή βενζίνης 24.01.2022 2.1 0.806
Τιμές ντίζελ 24.01.2022 2.1 0.806
Τιμή του Υγραέριο 24.01.2022 1.23 0.472
Τιμές της μεθάνιο 24.01.2022 0.95 0.365
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.209 0.08
Επιχείρηση 01.06.2021 0.287 0.11
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.013 0.005 USD
Επιχείρηση 01.06.2021 0.063 0.024 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK