Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BYN USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 2.44 0.723
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2.44 0.723
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 1.3 0.385
Τιμές της μεθάνιο 20.06.2022 1.06 0.314
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.209 0.062
Επιχείρηση 01.09.2021 0.287 0.085
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.013 0.004 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.063 0.019 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK