Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BYN USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 2.36 0.935
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 2.36 0.935
Τιμή του Υγραέριο 25.09.2023 1.23 0.487
Τιμές της μεθάνιο 25.09.2023 1.06 0.42
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.232 0.092
Επιχείρηση 01.12.2022 0.299 0.118
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.018 0.007 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.063 0.025 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK