Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BYN USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 2.37 0.724
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 2.37 0.724
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 1.23 0.376
Τιμές της μεθάνιο 20.05.2024 1.06 0.324
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.246 0.075
Επιχείρηση 01.09.2023 0.323 0.099
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.018 0.005 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.068 0.021 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK