Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BYN USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 2.46 0.973
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 2.46 0.973
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 1.32 0.522
Τιμές της μεθάνιο 28.11.2022 1.06 0.419
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.232 0.092
Επιχείρηση 01.03.2022 0.296 0.117
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.013 0.005 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.063 0.025 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK