Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BYN USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.42 0.96
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 2.42 0.96
Τιμή του Υγραέριο 27.03.2023 1.28 0.508
Τιμές της μεθάνιο 27.03.2023 1.06 0.42
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.232 0.092
Επιχείρηση 01.06.2022 0.296 0.117
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BYN USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.018 0.007 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.062 0.025 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK