Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BBD USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 4.08 2.022
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 3.33 1.65
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 1.71 0.847
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.547 0.271
Επιχείρηση 01.12.2022 0.663 0.329
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.189 0.094 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.241 0.119 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK