Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BBD USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 4.22 2.093
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 3.47 1.721
Τιμές της πετρέλαιο 27.05.2024 2 0.992
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.626 0.31
Επιχείρηση 01.09.2023 0.65 0.322
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.189 0.094 USD
Επιχείρηση 01.09.2023 0.241 0.12 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK