Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BBD USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 4.29 2.123
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 4.03 1.994
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 2.2 1.089
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.642 0.318
Επιχείρηση 01.03.2022 0.615 0.304
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.182 0.09 USD
Επιχείρηση 01.03.2022 0.17 0.084 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK