Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BBD USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 4.08 2.025
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 3.85 1.911
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 2.25 1.117
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.665 0.33
Επιχείρηση 01.06.2022 0.76 0.377
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.182 0.09 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.17 0.084 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK