Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BBD USD
Τιμή βενζίνης 19.02.2024 4.22 2.091
Τιμές ντίζελ 19.02.2024 3.47 1.719
Τιμές της πετρέλαιο 19.02.2024 2 0.991
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.472 0.234
Επιχείρηση 01.06.2023 0.598 0.296
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.189 0.094 USD
Επιχείρηση 01.06.2023 0.241 0.119 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK