Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BBD USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 4.41 2.184
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 4.04 2.001
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 2.63 1.303
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.583 0.289
Επιχείρηση 01.09.2021 0.579 0.287
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία BBD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.182 0.09 USD
Επιχείρηση 01.09.2021 0.17 0.084 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK