Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BSD USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 1.565 1.566
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 1.379 1.38
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BSD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.453 0.453
Επιχείρηση 01.09.2023 0.445 0.445
This site uses cookies.
Learn more here


OK