Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BSD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1.363 1.366
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1.493 1.495
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BSD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.26 0.26
Επιχείρηση 01.09.2022 0.25 0.25
This site uses cookies.
Learn more here


OK