Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BSD USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 1.548 1.548
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 1.493 1.493
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BSD USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.262 0.262
Επιχείρηση 01.06.2022 0.253 0.253
This site uses cookies.
Learn more here


OK