Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία BSD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.535 1.536
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1.529 1.53
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία BSD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.358 0.358
Επιχείρηση 01.03.2023 0.35 0.35
This site uses cookies.
Learn more here


OK