Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AZN USD
Τιμή βενζίνης 18.09.2023 1 0.588
Τιμές ντίζελ 18.09.2023 0.8 0.471
Τιμή του Υγραέριο 18.09.2023 0.65 0.382
Τιμές της μεθάνιο 18.09.2023 0.4 0.235
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AZN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.08 0.047
Επιχείρηση 01.12.2022 0.11 0.065
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AZN USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.023 0.014 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.023 0.014 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK