Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 1.712 1.81
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 1.794 1.897
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.09.2023 1.339 1.416
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.635 0.671
Επιχείρηση 01.12.2022 0.533 0.563
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.243 0.257 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 0.239 0.253 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK