Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 17.01.2022 1.418 1.617
Τιμές ντίζελ 17.01.2022 1.408 1.606
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 17.01.2022 0.882 1.006
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.214 0.244
Επιχείρηση 01.06.2021 0.152 0.173
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.076 0.087 USD
Επιχείρηση 01.06.2021 0.056 0.064 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK