Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία EUR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 1.557 1.689
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 1.6 1.735
Τιμές της πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 27.03.2023 1.178 1.277
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.437 0.474
Επιχείρηση 01.06.2022 0.373 0.405
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία EUR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 0.199 0.216 USD
Επιχείρηση 01.06.2022 0.167 0.181 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK