Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AUD USD
Τιμή βενζίνης 17.01.2022 1.671 1.205
Τιμές ντίζελ 17.01.2022 1.632 1.177
Τιμή του Υγραέριο 17.01.2022 1.13 0.815
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.322 0.232
Επιχείρηση 01.06.2021 0.172 0.124
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.06.2021 0.105 0.076 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK