Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AUD USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 1.73 1.15
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 1.87 1.243
Τιμή του Υγραέριο 27.11.2023 0.7 0.465
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.358 0.238
Επιχείρηση 01.03.2023 0.416 0.277
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.139 0.092 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK