Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AUD USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 1.69 1.13
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 2.01 1.344
Τιμή του Υγραέριο 28.11.2022 0.71 0.475
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.32 0.214
Επιχείρηση 01.03.2022 0.266 0.178
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 0.11 0.074 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK