Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AUD USD
Τιμή βενζίνης 20.05.2024 1.75 1.167
Τιμές ντίζελ 20.05.2024 1.78 1.187
Τιμή του Υγραέριο 20.05.2024 0.67 0.447
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.422 0.281
Επιχείρηση 01.09.2023 0.332 0.221
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.146 0.097 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK