Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AUD USD
Τιμή βενζίνης 27.01.2020 1.486 1.005
Τιμές ντίζελ 27.01.2020 1.502 1.016
Τιμή του Υγραέριο 27.01.2020 0.911 0.616
Τιμές της αιθανόλη 27.01.2020 1.459 0.987
Τιμές της μεθάνιο 27.01.2020 0.839 0.567
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.06.2019 0.364 0.246
Επιχείρηση 01.06.2019 0.253 0.171
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.09.2019 0.115 0.078 USD
FOLLOW US
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK