Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AUD USD
Τιμή βενζίνης 11.11.2019 1.431 0.981
Τιμές ντίζελ 11.11.2019 1.495 1.024
Τιμή του Υγραέριο 11.11.2019 0.873 0.598
Τιμές της αιθανόλη 11.11.2019 1.462 1.002
Τιμές της μεθάνιο 11.11.2019 0.839 0.575
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.03.2019 0.364 0.249
Επιχείρηση 01.03.2019 0.253 0.173
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.09.2019 0.115 0.079 USD
FOLLOW US
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK