Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AUD USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 2.055 1.429
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 2.198 1.528
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 1.162 0.808
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.312 0.217
Επιχείρηση 01.09.2021 0.262 0.182
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.109 0.076 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK