Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AUD USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 1.67 1.105
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 1.71 1.132
Τιμή του Υγραέριο 05.06.2023 0.7 0.463
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.35 0.232
Επιχείρηση 01.09.2022 0.49 0.324
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία AUD USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.13 0.086 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK