Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AWG USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.576 1.431
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 2.348 1.304
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 2.224 1.236
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AWG USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.33 0.183
Επιχείρηση 01.09.2022 0.61 0.339
This site uses cookies.
Learn more here


OK