Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AWG USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 2.486 1.381
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 2.478 1.377
Τιμές της πετρέλαιο 27.11.2023 2.259 1.255
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AWG USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 0.408 0.227
Επιχείρηση 01.03.2023 0.613 0.341
This site uses cookies.
Learn more here


OK