Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AWG USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 2.89 1.606
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 2.89 1.606
Τιμές της πετρέλαιο 16.05.2022 2.756 1.531
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AWG USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.333 0.185
Επιχείρηση 01.09.2021 0.494 0.274
This site uses cookies.
Learn more here


OK