Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AWG USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 2.68 1.489
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 2.699 1.499
Τιμές της πετρέλαιο 03.10.2022 2.475 1.375
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AWG USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.333 0.185
Επιχείρηση 01.12.2021 0.494 0.274
This site uses cookies.
Learn more here


OK