Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία AWG USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 2.69 1.494
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 2.282 1.268
Τιμές της πετρέλαιο 27.05.2024 2.116 1.176
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία AWG USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 0.381 0.212
Επιχείρηση 01.09.2023 0.569 0.316
This site uses cookies.
Learn more here


OK